በእምነት መፈተን በመጋቢ መርሀዊ ንጉሴ

Faith in God

ቅኝታችንን እንቃኝ በመጋቢ መርዓዊ ንጉሴ

የምልውን ተመልክት በመጋቢ ማስረሻ ጌታቸው

ትልቁ ስጦታችንን አናቃል በመጋቢ ቴዎድሮስ ጅበል